ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
15 ก.พ. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรับกระดาษคำตอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 กลับจากศูนย์สอบ
15 ก.พ. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรับกระดาษคำตอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 กลับจากศูนย์สอบ 18 ครั้ง
107.07 KB
12 ก.พ. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 ไปยังศูนย์สอบ 18 แห่ง 12 ครั้ง
96.9 KB
12 ก.พ. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 ไปยังศูนย์สอบ 18 แห่ง 14 ครั้ง
98.83 KB
12 ก.พ. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจกระดาษคำตอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 16 ครั้ง
68.77 KB
6 ก.พ. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งอุปกรณ์และเอกสารการจัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560 10 ครั้ง
413.72 KB
1 ก.พ. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตแบบทดสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม 15 ครั้ง
76.79 KB
1 ก.พ. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจกระดาษคำตอบ I-NET 35 ครั้ง
389.77 KB
29 ม.ค. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งคู่มือ และเอกสารจัดสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 ให้ศูนย์สอบ 18 แห่ง 39 ครั้ง
100.96 KB
24 ม.ค. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2560