ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
12 ก.พ. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจกระดาษคำตอบ การทดสอบฯ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 29 ครั้ง
84.74 KB
5 ก.พ. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจกระดาษคำตอบ การทดสอบฯ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561 44 ครั้ง
78.13 KB
1 ก.พ. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ การทดสอบฯ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 42 ครั้ง
147.03 KB
30 ม.ค. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจกระดาษคำตอบการทดสอบฯ O-NETป.6 ปีการศึกษา 2561 83 ครั้ง
72.36 KB
30 ม.ค. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจกระดาษคำตอบการทดสอบฯ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2561 71 ครั้ง
76.47 KB
28 ม.ค. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจกระดาษคำตอบ V-NET ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีคัดเลือก 87 ครั้ง
282.29 KB
24 ม.ค. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจกระดาษคำตอบการทดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2561 95 ครั้ง
80.98 KB
22 ม.ค. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารจัดสอบ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีการคัดเลือก 88 ครั้ง
74.97 KB
21 ม.ค. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างขนส่งวีดิทัศน์ คู่มือการจัดสอบ O-NET ชั้น ป.6 และม.3 ระดับสนามสอบและกรรมการกลางและแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตัวแทน สทศ.ประจาสนามสอบ O-NET ชั้น ป.6 และม.3 ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 84 ครั้ง
96.82 KB
16 ม.ค. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างขนส่งวีดิทัศน์ เอกสารประชาสัมพันธ์ และคู่มือการจัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561 97 ครั้ง
67.46 KB