ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
16 ส.ค. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินงานการตรวจกระดาษคำตอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 19 ครั้ง
195.65 KB
10 ส.ค. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 17 ครั้ง
87.26 KB
2 ส.ค. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสารจัดสอบ สำหรับการทดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 30 ครั้ง
253.63 KB
18 ก.ค. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการประเมินผลการดำเนินงานของ สทศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 22 ครั้ง
18.48 KB
22 มิ.ย. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบฯ 120 ครั้ง
94.63 KB
19 มิ.ย. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 87 ครั้ง
394.88 KB
12 มิ.ย. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ปรับเทียบคะแนนผลการทดสอบ O-NET 117 ครั้ง
68.38 KB
28 พ.ค. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำต้นฉบันวีดิทัศน์ การทดสอบ N-NET ครั้งที่ 1, V-NET, I-NET, B-NET ปีการศึกษา 2561 133 ครั้ง
68.3 KB
11 พ.ค. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคลากรช่วยปฏิบัติงานโครงการการพัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล นายภานุพงศ์ ใหม่ต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 117 ครั้ง
140.62 KB
11 พ.ค. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคลากรช่วยปฏิบัติงานโครงการการพัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล นายจิรวิทย์ เต็มราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 123 ครั้ง
188 KB