ข่าวประชาสัมพันธ์


รมช.ศธ. และผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2560

3 ก.พ. 2560 รมช.ศธ. (ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร) และผู้อำนวยการ สทศ. (รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์) พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนสามเสนนอก

3 ก.พ. 2561 15:42 น. อ่านต่อ

สทศ. จัดสอบ I-NET ประจำปีการศึกษา 2560

20 มกราคม 2561 สทศ. จัดสอบ I-NET ประจำปีการศึกษา 2560 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 66,055 คน

20 ม.ค. 2561 16:27 น. อ่านต่อ

สทศ. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ 7 สนาม ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สอบ สทศ.

9 ม.ค. 2561 สทศ. จัดประชุมชี้แจงสนามสอบ I-NET 7 สนาม ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สอบ สทศ. ประจำปีการศึกษา 2560

10 ม.ค. 2561 09:29 น. อ่านต่อ

สทศ. จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2560

สทศ. จัดสอบ V-NET ระดับชั้น ปวช.3 ปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 และสอบ V-NET ระดับชั้น ปวส.2 ปีการศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560

16 ธ.ค. 2560 16:02 น. อ่านต่อ

ผอ.สทศ. บรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองข้อสอบ B-NET ตามผังการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint)”

14 – 17 ธ.ค. 60 สทศ. ได้ดำเนินการจัดประชุมพัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมนพเก้า โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ.นครปฐม

15 ธ.ค. 2560 16:50 น. อ่านต่อ