ประกาศรับสมัครงาน


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
13 พ.ย. 2561 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติ ตำแหน่งวิชาการ จำนวน 9 อัตรา 206 ครั้ง
649.86 KB
9 พ.ย. 2561 ขยายเวลารับสมุครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ครั้งที่ 4 ตำแหน่งนักวิชาการวัดและประเมินผล 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 พ.ย. 61 182 ครั้ง
1.86 MB
30 ต.ค. 2561 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติงานฯ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ 276 ครั้ง
250.81 KB
25 ต.ค. 2561 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งนักวิชาการวัดและประเมินผล 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 8 พ.ย. 2561 290 ครั้ง
1.13 MB
17 ต.ค. 2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งวิชาการ จำนวน 9 อัตรา 418 ครั้ง
918.93 KB
16 ต.ค. 2561 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ ตำแหน่งจำหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ มจธ. 213 ครั้ง
437.33 KB
10 ต.ค. 2561 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ (ครั้งที่ 2) 284 ครั้ง
839 KB
9 ต.ค. 2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ 317 ครั้ง
331.91 KB
3 ต.ค. 2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 241 ครั้ง
390.29 KB
3 ต.ค. 2561 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบัน จำนวน 7 ตำแหน่ง 11 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 9 ต.ค. 2561 393 ครั้ง
2.04 MB