ประกาศรับสมัครงาน


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
6 ส.ค. 2561 รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 29 สิงหาคม 2561
19 ก.ค. 2561 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติฯ ตำแหน่งบริหาร 2 อัตรา และตำแหน่งวิชาการ 1 อัตรา 358 ครั้ง
475.98 KB
13 ก.ค. 2561 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริการการทดสอบ 263 ครั้ง
273.43 KB
5 ก.ค. 2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ ตำแหน่งบริหาร และวิชาการ จำนวน 3 อัตรา 322 ครั้ง
757.94 KB
3 ก.ค. 2561 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) 239 ครั้ง
534.17 KB
27 มิ.ย. 2561 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ 327 ครั้ง
383.94 KB
20 มิ.ย. 2561 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ (ครั้งที่ 3) จำนวน 3 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 28 มิ.ย. 61
19 มิ.ย. 2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริการการทดสอบ / ตำแหน่งนักวิชาการวัดและประเมินผล 363 ครั้ง
592.29 KB
14 มิ.ย. 2561 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติของสถาบันฯ จำนวน 8 ตำแหน่ง (9 อัตรา) 617 ครั้ง
970.04 KB
14 มิ.ย. 2561 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ (ครั้งที่ 2) จำนวน 3 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 20 มิ.ย. 61