ประกาศรับสมัครงาน


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
9 ก.พ. 2561 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ 308 ครั้ง
227.5 KB
29 ม.ค. 2561 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติ จำนวน 6 อัตรา 524 ครั้ง
351.78 KB
26 ม.ค. 2561 รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ จำนวน 8 อัตรา 452 ครั้ง
626.38 KB
25 ม.ค. 2561 ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 ก.พ. 61 275 ครั้ง
613.74 KB
10 ม.ค. 2561 รายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ จำนวน 6 อัตรา 668 ครั้ง
432.88 KB
29 ธ.ค. 2560 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ
22 ธ.ค. 2560 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 22 ม.ค. 61 342 ครั้ง
782.58 KB
14 ธ.ค. 2560 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ จำนวน 14 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 ธ.ค. 60
8 ธ.ค. 2560 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. 3 ศูนย์เครือข่าย 271 ครั้ง
34.72 KB
17 พ.ย. 2560 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และส่งเสริมฯ 386 ครั้ง
403.45 KB