ข่าวประชาสัมพันธ์ http://backoffice.niets.or.th/th/rss/feed สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) th http://backoffice.niets.or.th/th/rss/feed รมช.ศธ. และผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2560 http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/6889 3 ก.พ. 2560 รมช.ศธ. (ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร) และผู้อำนวยการ สทศ. (รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์) พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ… Sat, 03 Feb 2018 15:42:44 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 6889 at http://www.niets.or.th เส้นทางการวิ่งมาราธอนระดับเอเชีย AMAZING THAILAND MARATHON BANGKOK 2018 BY TOYOTA ในอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 03.00 - 11.00 น. http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/6829 Tue, 30 Jan 2018 15:29:25 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 6829 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2560 ด้วยแบบทดสอบ (Paper Pencil) และทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/6781 Sat, 27 Jan 2018 15:14:05 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 6781 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดสอบ I-NET ประจำปีการศึกษา 2560 http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/6685 20 มกราคม 2561 สทศ. จัดสอบ I-NET ประจำปีการศึกษา 2560 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 66,055 คน Sat, 20 Jan 2018 16:27:58 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 6685 at http://www.niets.or.th สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมผู้บริหารองค์การมหาชน ครั้งที่ 1/2561 http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/6673 Fri, 19 Jan 2018 14:56:34 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 6673 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ 7 สนาม ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สอบ สทศ. http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/6409 9 ม.ค. 2561 สทศ. จัดประชุมชี้แจงสนามสอบ I-NET 7 สนาม ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สอบ สทศ. ประจำปีการศึกษา 2560 Wed, 10 Jan 2018 09:29:59 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 6409 at http://www.niets.or.th สทศ. ร่วมกับ บช.ตชด. และ บก.ตชด. ภาค 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แบบครูมืออาชีพ” http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/6313 Fri, 05 Jan 2018 18:29:44 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 6313 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/6217 สทศ. จัดสอบ V-NET ระดับชั้น ปวช.3 ปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 และสอบ V-NET ระดับชั้น ปวส.2 ปีการศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ที่… Sat, 16 Dec 2017 16:02:08 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 6217 at http://www.niets.or.th นำส่งข้อมูลสถิติผู้เข้าสอบV-NET http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/6205 Sat, 16 Dec 2017 13:34:48 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 6205 at http://www.niets.or.th ผอ.สทศ. บรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองข้อสอบ B-NET ตามผังการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint)” http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/6193 14 – 17 ธ.ค. 60 สทศ. ได้ดำเนินการจัดประชุมพัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา… Fri, 15 Dec 2017 16:50:15 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 6193 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดประชุมชี้แจงโครงการตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2560 http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/6181 15 ธ.ค. 60 สทศ. จัดประชุมชี้แจงโครงการตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 เพื่อกำกับการบริหารการจัดสอบในสนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย Fri, 15 Dec 2017 16:36:12 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 6181 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Creative Assessment in Large-scale Testing Context” http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/6121 14 ธ.ค. 60 สทศ. จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Creative Assessment in Large-scale Testing Context” โดย Prof. Dr. Todd Lubart และคณะ จาก Paris Descartes University ประเทศฝรั่งเศส Thu, 14 Dec 2017 17:35:21 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 6121 at http://www.niets.or.th สทศ. ประชุมศูนย์สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560 พร้อมเน้นย้ำให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบฯ และคู่มือการจัดสอบอย่างเคร่งครัด http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/6001 Fri, 08 Dec 2017 15:38:48 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 6001 at http://www.niets.or.th สทศ. ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/5953 5 ธ.ค. 2560 ดร.วารุณี เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการ สทศ. พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา… Tue, 05 Dec 2017 11:55:24 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5953 at http://www.niets.or.th สทศ. ปิดระบบการเลือกสนามสอบ GAT/PAT ในจังหวัดกรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี พร้อมเปิดระบบให้เลือกสนามสอบอีกครั้งในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/5815 สทศ. ปิดระบบการเลือกสนามสอบ GAT/PAT ในจังหวัดกรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี พร้อมเปิดระบบให้เลือกสนามสอบอีกครั้งในวันที่… Wed, 22 Nov 2017 14:48:28 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5815 at http://www.niets.or.th สทศ. เยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/5791 14 พ.ย. 60 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. สำนักงานใหญ่ Wed, 15 Nov 2017 15:00:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5791 at http://www.niets.or.th ผอ.สทศ. บรรยายพิเศษเรื่อง “ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” ให้แก่สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 9 http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/5743 11-12 พ.ย. 60 สทศ.ได้จัดอบรมครูที่สอนในวิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จำนวน 36 โรงเรียน… Mon, 13 Nov 2017 14:39:21 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5743 at http://www.niets.or.th สทศ. เปิดระบบรับสมัคร O-NET เทียบเท่า ม.6 ปีการศึกษา2560 และรับสมัครสอบ GAT/PAT 2561 http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/5647 สทศ.เปิดรับสมัครสอบโอเน็ตนักเรียน ม.6 เทียบเท่า 1-15 พ.ย. นี้ ย้ำต้องสมัครตามเวลาที่กำหนดก่อนจะไม่มีสิทธิ์สอบ และ… Tue, 31 Oct 2017 16:51:24 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5647 at http://www.niets.or.th ผู้อำนวยการ สทศ. รับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” BEST PRACTICE AWARDS 2017 http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/5521 29 ก.ย. 60 รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. รับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” BEST PRACTICE AWARDS 2017 สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร… Mon, 02 Oct 2017 14:36:50 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5521 at http://www.niets.or.th ผอ.สทศ. บรรยายพิเศษ “การนำผล O-NET B-NET ไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน” พร้อมแนะการนำผลสอบไปยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/5491 13 ก.ย. 60 ผอ.สทศ. บรรยายพิเศษ “การนำผล O-NET B-NET ไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน” พร้อมแนะการนำผลสอบไปยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน… Thu, 14 Sep 2017 14:42:26 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5491 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดกิจกรรมจิตอาสา “12 ปี สทศ. สู่องค์การมหาชนคุณธรรม ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา” http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/5425 1 ก.ย. 60 สทศ. จัดกิจกรรมจิตอาสา “12 ปี สทศ. สู่องค์การมหาชนคุณธรรม ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา”… Mon, 04 Sep 2017 17:42:19 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5425 at http://www.niets.or.th ผู้อำนวยการ สทศ. เป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/5377 23 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ… Thu, 24 Aug 2017 15:42:54 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5377 at http://www.niets.or.th สกศ. ระดมสมอง7ชาติถกนโยบายศึกษาอาเซียน http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/5371 21-22 ส.ค. 2560 สกศ.ระดม 7 ชาติ ถกนโยบายศึกษาอาเซียน เพิ่มผลสัมฤทธิ์วิทย์-คณิต ‘TIMSS-PISA’ Thu, 24 Aug 2017 15:26:35 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5371 at http://www.niets.or.th ผอ.สทศ. บรรยายพิเศษ “แนวทางการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET และ B-NET” http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/5335 10 ส.ค. 60 ผอ.สทศ. บรรยายพิเศษ “แนวทางการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET และ B-NET” ให้แก่กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม… Fri, 11 Aug 2017 17:34:05 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5335 at http://www.niets.or.th สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 จ.เชียงใหม่ http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/5317 3 ส.ค. 60 สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 ที่ จ.เชียงใหม่ แนะศูนย์สอบและโรงเรียนเตรียมความพร้อมสอบ… Fri, 04 Aug 2017 14:10:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5317 at http://www.niets.or.th