ข่าวประชาสัมพันธ์ http://backoffice.niets.or.th/th/rss/feed สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) th http://backoffice.niets.or.th/th/rss/feed ผอ.สทศ. บรรยายเรื่อง การพัฒนาครูเครือข่ายในด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/9229 18-21 มิ.ย. 61 สทศ. จัดการประชุม “การพัฒนาครูเครือข่ายในด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา… Wed, 20 Jun 2018 15:41:44 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 9229 at http://www.niets.or.th สทศ. ประชุมศูนย์สอบ B-NET พร้อมแนะการนำผลการทดสอบระดับชาติไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/9217 18 มิ.ย. 61 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ B-NET โดยมีประธานศูนย์สอบและคณะทำงานจากกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา… Wed, 20 Jun 2018 14:53:29 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 9217 at http://www.niets.or.th ผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดสมรรถนะครูฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/9049 9 มิถุนายน 2561 รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดสมรรถนะครูฯ ครั้งที่ 1/2561 ณ สนามสอบ… Tue, 12 Jun 2018 10:40:57 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 9049 at http://www.niets.or.th สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2561 http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/8845 5 มิถุนายน 2561 สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2561 เน้นย้ำให้ศูนย์สอบ สนามสอบ กรรมการคุมสอบ ดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติอย่างเคร่งครัด Wed, 06 Jun 2018 10:51:17 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 8845 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดทำคู่มือการใช้แบบประเมินการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกฯ ระบบ TCAS 2561 http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/8449 7 พ.ค. 2561 สทศ. ได้จัดประชุมคณะทำงานโครงการการพัฒนารูปแบบการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา… Fri, 11 May 2018 11:35:35 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 8449 at http://www.niets.or.th ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (สทศ.) http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/8461 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก… Mon, 02 Apr 2018 09:05:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 8461 at http://www.niets.or.th รมช.ศธ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/7153 3 มีนาคม 2561 รมช.ศธ. (ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ สทศ. (รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์), รองเลขา กพฐ. (นางสุกัญญา… Sat, 03 Mar 2018 15:34:53 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 7153 at http://www.niets.or.th วันสอบ GAT/PAT (24 - 27 ก.พ.61) ควรเตรียมร่มให้พร้อม และเผื่อเวลาเดินทางไปสนามสอบ http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/7081 Fri, 23 Feb 2018 14:35:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 7081 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “National Digital Testing & Assessment Platform” โดย Mr.Jan Wiegers Former Executive Director of CITO ประเทศเนเธอร์แลนด์ http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/7069 Thu, 22 Feb 2018 16:22:13 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 7069 at http://www.niets.or.th รมช.ศธ. และผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2560 http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/6889 3 ก.พ. 2561 รมช.ศธ. (ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร) และผู้อำนวยการ สทศ. (รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์) พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ… Sat, 03 Feb 2018 15:42:44 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 6889 at http://www.niets.or.th เส้นทางการวิ่งมาราธอนระดับเอเชีย AMAZING THAILAND MARATHON BANGKOK 2018 BY TOYOTA ในอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 03.00 - 11.00 น. http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/6829 Tue, 30 Jan 2018 15:29:25 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 6829 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2560 ด้วยแบบทดสอบ (Paper Pencil) และทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/6781 Sat, 27 Jan 2018 15:14:05 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 6781 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดสอบ I-NET ประจำปีการศึกษา 2560 http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/6685 20 มกราคม 2561 สทศ. จัดสอบ I-NET ประจำปีการศึกษา 2560 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 66,055 คน Sat, 20 Jan 2018 16:27:58 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 6685 at http://www.niets.or.th สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมผู้บริหารองค์การมหาชน ครั้งที่ 1/2561 http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/6673 Fri, 19 Jan 2018 14:56:34 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 6673 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ I-NET 7 สนาม ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สอบ สทศ. http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/6409 9 ม.ค. 2561 สทศ. จัดประชุมชี้แจงสนามสอบ I-NET 7 สนาม ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สอบ สทศ. ประจำปีการศึกษา 2560 Wed, 10 Jan 2018 09:29:59 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 6409 at http://www.niets.or.th สทศ. ร่วมกับ บช.ตชด. และ บก.ตชด. ภาค 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แบบครูมืออาชีพ” http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/6313 Fri, 05 Jan 2018 18:29:44 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 6313 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/6217 สทศ. จัดสอบ V-NET ระดับชั้น ปวช.3 ปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 และสอบ V-NET ระดับชั้น ปวส.2 ปีการศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ที่… Sat, 16 Dec 2017 16:02:08 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 6217 at http://www.niets.or.th นำส่งข้อมูลสถิติผู้เข้าสอบV-NET http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/6205 Sat, 16 Dec 2017 13:34:48 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 6205 at http://www.niets.or.th ผอ.สทศ. บรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองข้อสอบ B-NET ตามผังการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint)” http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/6193 14 – 17 ธ.ค. 60 สทศ. ได้ดำเนินการจัดประชุมพัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา… Fri, 15 Dec 2017 16:50:15 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 6193 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดประชุมชี้แจงโครงการตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2560 http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/6181 15 ธ.ค. 60 สทศ. จัดประชุมชี้แจงโครงการตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 เพื่อกำกับการบริหารการจัดสอบในสนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย Fri, 15 Dec 2017 16:36:12 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 6181 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Creative Assessment in Large-scale Testing Context” http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/6121 14 ธ.ค. 60 สทศ. จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Creative Assessment in Large-scale Testing Context” โดย Prof. Dr. Todd Lubart และคณะ จาก Paris Descartes University ประเทศฝรั่งเศส Thu, 14 Dec 2017 17:35:21 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 6121 at http://www.niets.or.th สทศ. ประชุมศูนย์สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560 พร้อมเน้นย้ำให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบฯ และคู่มือการจัดสอบอย่างเคร่งครัด http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/6001 Fri, 08 Dec 2017 15:38:48 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 6001 at http://www.niets.or.th สทศ. ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/5953 5 ธ.ค. 2560 ดร.วารุณี เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการ สทศ. พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา… Tue, 05 Dec 2017 11:55:24 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5953 at http://www.niets.or.th สทศ. ปิดระบบการเลือกสนามสอบ GAT/PAT ในจังหวัดกรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี พร้อมเปิดระบบให้เลือกสนามสอบอีกครั้งในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/5815 สทศ. ปิดระบบการเลือกสนามสอบ GAT/PAT ในจังหวัดกรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี พร้อมเปิดระบบให้เลือกสนามสอบอีกครั้งในวันที่… Wed, 22 Nov 2017 14:48:28 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5815 at http://www.niets.or.th สทศ. เยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. http://backoffice.niets.or.th/th/content/view/5791 14 พ.ย. 60 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. สำนักงานใหญ่ Wed, 15 Nov 2017 15:00:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5791 at http://www.niets.or.th